KAZA SİGORTASI

trafik-ve-kaskoBu branşta yapılan sigorta ile gerek gerçek kişiler gerekse tüzel kişiler, normal hayatlarında veya iş ile ilgili faaliyetlerinde karşılaşabilecekleri olası kazalara karşı maddi veya manevi olarak kendilerine terettüp edebilecek durumlara karşı kendilerini ve kendilerine ait olan değerlerini güvence altına alırlar.
Bu branştaki sigortaların bir kısmı zorunlu olarak yaptırılması gereken sigortalar ( trafik sigortası, zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası, özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortası, tehlikeli madde tehlikeli atık zorunlu mali, sorumluluk sigortası, vb. ) olup bir kısmı da isteğe bağlı olarak yapılan sigortalardır ( kasko, ihtiyari mali sorumluluk sigortası, emniyeti suiistimal, isteğe bağlı koltuk ferdi kaza sigortası, mesleki sorumluluk sigortaları, vb.).

Alt kategoriler:

 • Trafik
 • Kasko
 • Y.H.İ.M.S ( Yüksek Hadli İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası )
 • Koltuk Ferdi Kaza ( zorunlu ve isteğe bağlı )
 • Z.K.T.M.M.S.( Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Mesuliyet Sigortası )
 • Kaza Destek
 • Hırsızlık
 • Emniyeti Suiistimal
 • Kıymet Nakli
 • Cam kırılması
 • Sorumluluk sigortaları (Üçüncü Şahıs Sorumluluk, İşveren Sorumluluk, Özel Güvenlik Z.M.S. vb. )